Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000cam a2200673Ii 4500 
001  on1081173710 
003  OCoLC 
005  20211008041809.0 
006  m   o d     
007  cr cnu|||unuuu 
008  190108s2018  xr a  ob  001 0 cze d 
019  1081346233 
020  9788021090934|q(electronic bk.) 
020  8021090936|q(electronic bk.) 
020  |z9788021090927 
035  (OCoLC)1081173710|z(OCoLC)1081346233 
040  N$T|beng|erda|epn|cN$T|dEBLCP|dN$T|dYDX|dOCLCF|dOCLCA
    |dOCLCQ 
041 0 cze|beng 
043  e-cs--- 
049  RIDW 
050 4 JN2229.A45 
072 7 POL|x015000|2bisacsh 
072 7 POL|x008000|2bisacsh 
082 04 324.24371|223 
090  JN2229.A45 
100 1 Mařica, Jan,|eauthor. 
245 10 Od Československé národní demokracie k Národnímu 
    sjednocení /|cJan Mařica. 
250  Vydaní první. 
264 1 Brno :|bFilozofická fakluta Masarykova univerzita,|c2018. 
300  1 online resource :|billustrations 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
490 1 Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae 
    =|aSpisy filozofické fakulty Mazarykovy univerzity,|x1211-
    3034 ;|v#485 
504  Includes bibliographical references and index. 
505 0 Intro; Obsah; 1 ÚVOD; 1.1 Stav bádání; 1.2 Pramenná 
    základna; 2 LÉTA KRYSTALIZACE STRANY 1918-1925; 2.1 Od 
    státoprávní demokracie k národní demokracii; 2.2 V opozici
    a záčátek secese -- volební porážka v roce 1920; 2.3 Pětka
    a vládní návrat; 2.4 Odstředivé tendence uvnitř strany a 
    volební rok 1925; 2.5 Parlamentní a senátní volby 1925; 
    2.6 Mladá generace národní demokracie; 2.7 Alois Rašín; 3 
    BLÍŽE KE KRAJNÍ PRAVICI 1926-1929; 3.1 Počátky českého 
    fašismu a národní demokracie; 3.2 Gajdova aféra a 
    politické pozadí krizového roku 1926 
505 8 3.2.1 Národní demokracie v hlasité opozici (společně s 
    fašisty)3.2.2 Konsolidace poměrů uvnitř národní demokracie
    na podzim 1926 -- nástup křídla živnostenské banky; 3.3 
    Volba prezidenta republiky 1927; 3.4 Politická emancipace 
    fašistů na národní demokracii a komunální volby na podzim 
    1927; 3.5 Spor s mládeží demokratického zítřku a konec 
    roku 1927; 3.6 Národnědemokratický ministr ve vládě; 3.7 
    Rozpad koalice občanských stran a hledání spojence do 
    parlamentních voleb v roce 1929; 3.8 Politický nástup 
    křídla živnostenské banky v národní demokracii a volby do 
    Národního shromáždění 1929 
505 8 4 OD VLÁDNÍ STRANY K NÁRODNÍMU SJEDNOCENÍ (1930-1935)4.1 
    František Xaver Hodáč; 4.2 Odstranění radikálních 
    nacionálů z vedení strany; 4.3 Pád generálního tajemníka 
    Františka Hlaváčka; 4.4 Revolta (nejen) mladých; 4.4.1 
    Potlačení radikálních národních demokratů a VII. Říšský 
    sjezdv Bratislavě; 4.5 Členem vlády v době hospodářské 
    krize; 4.6 Insigniáda; 4.7 Idea koncentrační strany; 4.8 
    Založení strany Národního sjednocení; 4.9 Aktivní nástup 
    Národního sjednocení a obtíže sjednocovacích procesů; 4.10
    Před volbami 1935; 4.11 Program Národního sjednocení a 
    ostrá volební kampaň 
505 8 4.12 Volební výsledky Národního sjednocení4.13 Povolební 
    účet Národního sjednocení; 5 OD NÁRODNÍHO SJEDNOCENÍ K 
    NÁRODNĚDEMOKRATICKÝM KOŘENŮM 1935-1937; 5.1 Povolební 
    tápání Národního sjednocení a volba prezidenta republiky 
    1935; 5.2 Oslabený Hodáč, Stříbrný v ústraní -- formování 
    před otevřeným střetem; 5.3 Předehra k otevřenému 
    konfliktu -- spor v Mladém Národním sjednocení; 5.4 Spory 
    o vylučování; 5.5 Kramářovi důvěrníci a dopis F.X. 
    Hodáčovi; 5.6 Porážka ligistického směru v Národním 
    sjednocení a Kramářova smrt; 5.7 Valný sjezd Národního 
    sjednocení -- návrat k národně demokratickým kořenům 
505 8 6 ZÁVĚRSUMMARY; SEZNAM ZKRATEK; PRAMENY A LITERATURA; 
    Prameny archivní povahy; Tištěné prameny; Denní tisk a 
    periodika; Literatura; Elektronické zdroje; OBRAZOVÁ 
    PŘÍLOHA; Soupis zdrojů obrazové přílohy; JMENNÝ REJSTŘÍK 
546  In Czech with English summary. 
588 0 Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed 
    February 13, 2019). 
590  eBooks on EBSCOhost|bEBSCO eBook Subscription Academic 
    Collection - North America 
610 20 Československá národní demokracie (Political party)
    |xHistory. 
648 7 1918-1938|2fast 
650 0 Political parties|zCzechoslovakia|xHistory. 
650 7 POLITICAL SCIENCE|xPolitical Process|xPolitical Parties.
    |2bisacsh 
650 7 POLITICAL SCIENCE|xPolitical Process|xCampaigns & 
    Elections.|2bisacsh 
650 7 Political parties.|2fast|0(OCoLC)fst01069410 
650 7 Politics and government.|2fast|0(OCoLC)fst01919741 
651 0 Czechoslovakia|xPolitics and government|y1918-1938. 
651 7 Czechoslovakia.|2fast|0(OCoLC)fst01212490 
655 4 Electronic books. 
655 7 History.|2fast|0(OCoLC)fst01411628 
830 0 Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ;
    |v485.|x1211-3034 
856 40 |uhttps://rider.idm.oclc.org/login?url=https://
    search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&
    db=nlebk&AN=1994913|zOnline ebook via EBSCO. Access 
    restricted to current Rider University students, faculty, 
    and staff. 
856 42 |3Instructions for reading/downloading the EBSCO version 
    of this ebook|u http://guides.rider.edu/ebooks/ebsco 
948  |d20211213|cEBSCO|tEBSCOebooksacademic NEW Oct-Nov 5018
    |lridw 
994  92|bRID