Skip to content
You are not logged in |Login  

LEADER 00000cam a2200493M 4500 
001  on1121160044 
003  OCoLC 
005  20220408043943.0 
006  m   o d     
007  cr ||||||||||| 
008  190930nuuuuuuuuxx   o   000 0 eng d 
019  1193120514 
020  192835730X|q(electronic bk.) 
020  9781928357308|q(electronic bk.) 
035  (OCoLC)1121160044|z(OCoLC)1193120514 
037  22573/ctv1nxk4c6|bJSTOR 
040  YDX|beng|cYDX|dOCLCQ|dEBLCP|dJSTOR|dOCLCO|dOCLCF 
049  RIDW 
050 4 PA231 
082 04 480|223 
090  PA231 
100 1 GERRIT VAN WYK KRUGER. 
245 14 Die verhaal van die griekse taal oor 35 eeue heen. 
260  [Place of publication not identified]|bAFRICAN SUN MEDIA. 
300  1 online resource 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
505 0 Intro -- Titelblad -- Inhoudsopgawe -- Illustrasielys -- 
    Hebreeuse alfabet -- Griekse alfabet -- 87 Lineêr-B 
    skryftekens -- Homeros -- Sophokles -- Ménandros -- 
    Thoukudides -- Plato -- Aristoteles -- Isokrates -- 
    Demosthenes -- Geskrewe oud-Griekse manuskrip -- Sappho en
    Alkaios -- Sappho -- Vooraf: 'n Belangrike oriëntasie vir 
    die leser -- 1. Inleiding -- 1.1 Grieks versus Afrikaans -
    - 1.2 Graecum est, non potest legi -- 1.3 Die ses fases 
    van Grieks van die Griekse taal -- 1.4 Die Indo-Germaanse 
    tale Grieks en Afrikaans met 'n eie letterkunde 
505 8 1.5 Herkoms van die Griekse alfabet en die aard van die 
    oud-Griekse boek en teks -- 1.6 Herodotos oor die 
    oorsprong van die Griekse alfabet -- 1.7 Die spykerskrifte
    van die Ooste -- 1.8 Hoe het die Griekse alfabet ontwikkel
    uit die "Fenisiese skryftekens"? -- 1.9 Herkoms van die 
    Afrikaanse alfabet -- 1.10 Hoe het 'n oud-Griekse teks 
    gelyk? -- 1.11 Griekse paleografie -- 1.12 
    Literatuuraangawe by die studie van die Griekse 
    paleografie -- 1.13 Ligature en afkortings -- 1.14 Die oud
    -Griekse tekskritiek -- 1.15 Recensio -- 1.16 Examinatio -
    - 1.17 Emendatio 
505 8 1.18 Literatuur by die oud-Griekse tekskritiek -- 1.19 
    Teksbederwe -- 1.20 Boustrophêdón-styl -- 1.21 Scriptio 
    continua -- 1.22 Interpunksie -- 1.23 Die oud-Griekse 
    liriese tekste -- 1.24 Die oud-Griekse dramatekste -- 1.25
    Scholia -- 1.26 Teksillustrasies -- 1.27 Die aksentuering 
    van die Griekse woord -- 1.28 Die uitspraak van Griekse 
    woorde -- 1.29 Die transmissie-geskiedenis van die oud-
    Griekse tekste -- 1.30 Aristoteles en Oosterse vertalings 
    van oud-Griekse tekste -- 1.31 Ook Afrikaans praat Grieks 
    -- 2. Die Ontsyfering van Sillabiese Lineêr-B as 'n 
    Oervorm van Grieks 
505 8 2.1 John Chadwick en Michael Ventris -- 2.2 Sir Arthur 
    Evans -- 2.3 Arkado-Cipries -- 2.4 'n Vollediger 
    geskiedenis van die Dígamma (F), die "w"-klank in Grieks -
    - 3. Homerus se Epiese Argaïese Grieks -- 3.1 Die 
    Homeriese versmaat -- 3.2 Homerus se gebruik van 
    sieradjektiewe (epitheta ornantia) -- 3.3 Homerus se 
    gebruik van die vergelyking -- 3.4 Homerus se gebruik van 
    die formulêre vers -- 3.5 Homerus se gebruik en vermenging
    van oud-Griekse dialekte -- 3.6 Die oud-Griekse 
    dialektologie -- 3.7 Oos-Grieks -- 3.8 Wes-Grieks -- 4. 
    Die Goue Era van Klassieke Grieks: Die Eeu van Perikles 
505 8 4.1 Geboorteplek en herkoms van die Klassieke Griekse 
    skrywers -- 4.2 Die tipering van die Klassieke Griekse 
    letterkunde -- 4.2.1 Eenvoud en klaarheid in siening en 
    beelding -- 4.2.2 Volmaaktheid van vorm en inhoud -- 4.2.3
    Universaliteit en tydloosheid -- 4.2.4 Die oud-Grieke het 
    geskryf vir die oor, nie vir die oog nie -- 4.2.5 In die 
    Griekse grámmata ontmoet letterkunde en wetenskap mekaar -
    - 4.3 Die oud-Griekse literêre dialekte -- 4.4 Klassieke 
    Grieks as taal -- 4.5 'n Paar van die hoofkenmerke van 
    Klassieke Grieks as taal -- 4.6 Waarom "klassiek"? 
590  JSTOR|bBooks at JSTOR Open Access 
650 0 Greek language|xStudy and teaching. 
650 0 Greek language|xHistory. 
650 7 Greek language.|2fast|0(OCoLC)fst00947178 
650 7 Greek language|xStudy and teaching.|2fast
    |0(OCoLC)fst00947270 
655 4 Electronic books. 
655 7 History.|2fast|0(OCoLC)fst01411628 
776 08 |iPrint version:|avan Wyk Kruger, Gerrit|tDie Verhaal Van 
    Die Griekse Taal Oor 35 Eeue Heen|dStellenbosch : African 
    Sun Media,c2017|z9781928357292 
856 40 |uhttps://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv1nzg015
    |zOnline ebook. Open Access via JSTOR. 
948  |d20220713|cJSTOR|tJSTOROpenAccess Jan-July22 822|lridw 
994  92|bRID