Skip to content
You are not logged in |Login  
     
Limit search to available items
Record:   Prev Next
Resources
More Information
Bestseller
BestsellerE-book
Author Andersen, Hanne Leth.

Title Tysk og fransk fra grundskole til universitet [electronic resource] : sprogundervisning i et længdeperspektiv / Hanne Leth Andersen og Christina Blach.

Imprint Århus : Aarhus Universitetsforlag, [2010]

Item Status

Description 1 online resource (232 pages :) : illustrations
Bibliography Includes bibliographical references.
Contents Forside; Titelblad; Kolofon; Indholdsfortegnelse; Forord; A Rammer; 1 Fremmedsprogsfagene tysk og fransk; 1.1 Formål, projektbeskrivelse og metode; 1.2 Fremmedsprog i Danmark, Norden og Europa; 2 Fælles Mål, læreplaner og studieordninger; 2.1 Sprogfag og sprogfaglighed: hvad er et sprogfag?; 2.2 Fagenes officielle dokumenter: målsætninger; 2.2.1 Dokumenter på tværs; 2.2.2 Grundskolens målsætninger for fransk og tysk (slutmål); 2.2.3 Gymnasiets målsætninger for fransk og tysk på B-niveau; 2.2.4 Universitetet: mundtlig sprogfærdighed som tværgående disciplin.
2.3 Færdigheder, arbejdsformer og progression2.3.1 Undervisningens tilrettelæggelse: vægtninger og fokus; Grundskolen: fokus på intersprog og aktivitet; Gymnasiet: fokus på kommunikative opgaver; Universitetet: fokus på fremstilling; 2.3.2 Undervisnings- og arbejdsformer: ønsker om variation og pararbejde; 2.4 Prøveformer; 2.4.1 Grundskolen; 2.4.2 Gymnasiet; Den mundtlige prøve i fransk og tysk fortsættersprog B; Den skriftlige prøve på tysk og fransk fortsættersprog A; 2.4.3 Universitetet; 2.5 Grammatikkens vægtning og rolle; 2.5.1 Grundskolen: kommunikation før system.
2.5.2 Gymnasieskolen: sproglig viden og anvendelse2.5.3 Universitetet: sprogfærdighedsundervisning og grammatik; 2.6 Sprogsyn; 2.6.1 Grundskolen: sprog er kommunikation; 2.6.2 Gymnasieskolen: grammatikken understøtter sprogbrugen; 2.6.3 Universitetet: flere sprogsyn; 2.7 Læringssyn og sprogtilegnelsessyn; 2.8 Læringsstrategier, undervisningssprogog overgange; 3 Spørgeskemaundersøgelse og interviews; 3.1 Respondentgruppe -- udvælgelse og kontakt; 3.2 Respondentgruppen -- i e-surveys og interviews; 3.3 Spørgeskema og spørgeteknikker; B Resultater; 4 Motivation; 4.1 Interesse eller sund fornuft.
4.2 Motiverende faktorer og negative billeder5 Vægtning af færdigheder og aktiviteter; 5.1 Elevgrupperne: mundtlige færdigheder mere end viden om kultur; 5.2 Lærerne: kommunikation og kultur; 5.3 Undervisningsaktiviteter: type og frekvens; 6 Oplevelser af overgange; 6.1 Fra folkeskole til gymnasium; 6.1.1 Udfordringer i overgangen; 6.1.2 Det heterogene fortsætterhold; 6.1.3 Strukturelle forhold; 6.1.4 Særligt brugbare elementer i det videre forløb; 6.1.5 Undervisningens elementer i et overgangs- og progressionsperspektiv; 6.2 Grundskolelærernes syn på undervisningsmål.
6.3 Gymnasielærernes syn på undervisningsmål6.3.1 Et dobbelt fokus på sprog og kultur; 6.3.2 En klar prioritering af kommunikation; 6.3.3 Kultur og gensidig forståelse; 6.3.4 Elevernes egne mål; 6.4 Gymnasielærernes syn på overgange; 6.4.1 Manglende forkundskaber -- og sprogvalgets betydning for kvalitet; 6.4.2 Niveauforskelle; 6.4.3 Pædagogiske løsninger; 6.5 Fra gymnasiet til universitetet: mundtlig sprogfærdighed; 6.6 Oplevelse af overgange og progression; 7 Fejlsyn -- eleverne vil rettes; 8 Sproglæringsstrategier; 8.1 Uenighed om anvendelsen; 8.2 Konkrete strategier.
Summary Tysk og fransk fra grundskole til universitet giver ny indsigt i, hvordan sprogundervisningen i tysk og fransk opleves af elever og studerende: deres opfattelse og forståelse af undervisningens mål, metoder og aktiviteter. Mål og anbefalinger fra læreplaner og vejledninger sammenholdes med forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse og med elevers, studerendes og underviseres oplevelse af undervisningen. Det overordnede mål for elever som for studerende er evnen til at kommunikere mundtligt. Sprogfærdigheden er for dem en absolut kerne i sprogstudierne, mens de ikke umiddelbart forbinder kommunik.
Local Note eBooks on EBSCOhost EBSCO eBook Subscription Academic Collection - North America
Subject German language -- Study and teaching -- Denmark.
French language -- Study and teaching -- Denmark.
Language and languages -- Study and teaching -- Denmark.
Genre/Form Electronic books.
Added Author Blach, Christina.
Other Form: Print version: Andersen, Hanne Leth. Tysk og fransk fra grundskole til universitet : Sprogundervisning i et længdeperspektiv. Santa Barbara : Aarhus University Press, ©2010 9788779345416
ISBN 9788779342101 (electronic bk.)
8779342108 (electronic bk.)
9788779345416