Skip to content
You are not logged in |Login  
     
Limit search to available items
Record:   Prev Next
Resources
More Information
Bestseller
BestsellerE-book
Author MATHIAS PERSSON.

Title Det villradiga samhallet [electronic resource] : Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi, 1739-1792.

Imprint [S.l.] : NORDIC ACADEMIC PRESS, 2020.

Item Status

Description 1 online resource
Summary Kungliga Vetenskapsakademien var en viktig institution i 1700-talets Sverige. Den samlade vetenskapsmän och lärda verksamma inom ett brett spektrum av ämnen. Men organisationen hade även nära band till eliten och makthavarna.00I Det villrådiga samhället belyser idéhistorikern Mathias Persson akademiens politiska och ekonomiska synsätt under åren 1739-1792 mot bakgrund av dess täta förbindelser med samhällsledningen inte minst det under frihetstiden dominerande hattpartiet. Han visar att Vetenskapsakademien överlag hade en slagsida åt det traditionella och att ledamöternas syn på samhället var påtagligt färgad av kopplingarna till makten. Akademimedlemmarna förde samtidigt fram nya idéer i linje med tidens tilltagande betoning av såväl spontan samhällsutveckling som individens förmåga att ta eget ansvar. 00Författaren konstaterar också att akademiens ledamöter tillskrev sig själva en viktig roll i det samhällsförbättrande projekt som de målade upp och bidrog till.
Local Note JSTOR Books at JSTOR Open Access
Subject Kungl. Svenska vetenskapsakademien.
Science -- Sweden -- 18th century.
Elite (Social sciences) -- Sweden -- 18th century.
Science and state -- Sweden -- 18th century.
Genre/Form Electronic books.
ISBN 918890945X (electronic bk.)
9789188909459 (electronic bk.)
9789188909541 (electronic bk.)
9188909549 (electronic bk.)